SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ KRAJOWY OŚRODEK KSZTAŁCENIA ADMINISTRACJ I ZOSTAŁY OPARTE O WYTYCZNE KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, MINISTERSTWA EDUKACJ I NARODOWEJ ORAZ W OPARCIU O PROGRAMY PRZYGOTOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ AGENCJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W CELU KOMPLEKSOWEGO WSPIERANIA PROFILAKTYKI SZKOLNEJ.

DO TEJ PORY W PROWADZONYCH PRZEZ NAS SZKOLENIACH WZIĘŁO UDZIAŁ PONAD 3 TYSIĄCE NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW INSTYTUCJ I OŚWIATOWYCH. NASZE KURSY CIESZĄ SIĘ SZEROKIM ZAINTERESOWANIEM, CO POTWIERDZA PONAD 1500 ZREALIZOWANYCH GODZIN SZKOLENIOWYCH!


Pliki do pobrania:

HARMONOGRAM - Katalog szkoleń doskonalących dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych