Oferta kierowana do uczniów przez Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji to przystępna forma zajęć interaktywnych dostosowanych do potrzeb uczniów oraz oczekiwań kadry pedagogicznej. Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej mają wymiar edukacyjny i wychowawczy.

Prowadzone przez doświadczonych trenerów w zakresie psychoprofilaktyki społecznej, służą głównie treningowi umiejętności, który odbywa się poprzez aktywizowanie uczestników za pomocą ćwiczeń, które są najbardziej skutecznym sposobem uczenia się.

Istotą proponowanych warsztatów z serii jest bazowanie na przykładach z którymi uczestnicy mogą mieć okazję zetknąć się w codziennym życiu, a tym samym zidentyfikować się z nimi i lepiej zrozumieć przekaz. Nasitrenerzy dostosowują styl prowadzenia zajęć do stopnia dojrzałości, wieku, i specyfiki odbiorców.

 

 


Pliki do pobrania:

HARMONOGRAM - Kids OK