Temat: Zasady wydatkowania środków finansowych na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Data: 8 listopada 2021 10:00 - 14:00

ZAPISZ SIĘ

1. Tryby realizacji zadań z zakresu profilaktyki i

rozwiązywania problemów

alkoholowych:

- ustawa o wychowaniu w trzeźwości;

- ustawa o zdrowiu publicznym;

- Narodowy Program Zdrowia.

 

2. Co należy, a czego nie można finansować z

pieniędzy „alkoholowych”:

- rekomendacje PARPA oraz doświadczenia

praktyczne z realizacji zadań gminnego

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych i narkomanii;

- przeprowadzanie procedury konkursowej;

 

3. Finansowanie działań profilaktycznych:

- standardy programów profilaktycznych;

- kwalifikacje prowadzących programy

profilaktyczne;

- programy rekomendowane.

 

4. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych –

konstrukcja, realizacja, finansowanie;

 

5. Panel dyskusyjny


ZAPISZ SIĘ

Błażej Gawroński

  

Specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany superwizor przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Nr 47) przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Olsztynie, certyfikowany specjalista w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych PARPA  

 

NOTKA BIOGRAFICZNA:

1999 -2001      University of Minnesota (USA): studia magisterskie EMBPM (Executive Master in Public Managment) Institute of Public Affairs University of Minnesota. Dyplom MPA (Master of Public Affairs - magister problematyki społecznej).

1999 – 2000     Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie – Zarządzanie w Biznesie i Administracji Publicznej (tytuł magistra w zakresie zarządzania w administracji);

2012 – 2013     Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku – Akademia Coachingu, studia podyplomowe

2005 – 2006     Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie - Podyplomowe Studium Profilaktyki i Terapii Uzależnień;

1993 - 1995     Podyplomowe Studium Prawa Samorządu Terytorialnego Administracji Publicznej WSP Olsztyn;

1979 – 1984     Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie – pedagog (magister biologii);

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2000 - nadal     Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie - Dyrektor jednostki,

1991 – 1999    Urząd Wojewódzki - Olsztyn - Pełnomocnik Wojewody Olsztyńskiego ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień,

1984 – 1997    Wojewódzki Szpital Zespolony – Olsztyn - Kierownik Pracowni Badań Alkoholu Etylowego w Zakładzie Medycyny Sądowej,

1995 – nadal    biegły Sądu Okręgowego w Olsztynie – specjalista toksykologii alkoholu  etylowego,

1993 – nadal    wykładowca wyższych uczelni, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski – profilaktyka i polityka społeczna (profilaktyka uzależnień, przemoc w rodzinie) Olsztyńska  Szkoła Wyższa – zajęcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleznień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (metody pracy z rodziną problemową).

2004 – nadal    współpraca z Olsztyńską Szkołą Biznesu realizacja szkoleń dla pracowników pomocy społecznej jako konsultant (promotor) prowadzący prace dyplomowe na II stopniu specjalizacji, pracownik socjalny.

 

CERTYFIKATY:

 1. Certyfikat specjalisty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych luty 2010 PARPA, Warszawa.
 1. Certyfikat: “Metaprogramy i wykorzystanie ich w rozwoju.” – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 2013r.
 1. Certyfikat: “Prowadzenie rozmów coachingowych z pracownikiem.” – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 2013r
 1. Certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nr 47 Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa, 2014r.
 1. Certyfikat “Superwizja pracy socjalnej”, Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych, Poznań 2014r.
 1. Certyfikat “ Specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.” Warszawa, PARPA, 2015r.

 

INNE FUNKCJE:

 1. Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Programów Lokalnych i Regionalnych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2006 – 2008, od 2008 członek Zespołu;
 1. od 1999 do 2001 roku – kierownik programu szkoleniowego dla gminnych koordynatorów, pełnomocników burmistrzów, wójtów i prezydentów ds. rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „STRATEGIA”;
 1. Członek Rady Programowej Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie
 1. Organizator i twórca programów szkoleniowych dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wybranych grup zawodowych;
 1. Członek Zespołu ds. Strategii Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 – 2010 przy Ministrze Zdrowia RP
 1. Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynie (od 1984r. do chwili obecnej)
 1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołanego przez Prezydenta Miasta Olsztyna na mocy uchwały Rady Miasta Olsztyna 2011r. (obecnie)

 

 Koszt: 349zł

Koszt: 698zł

Koszt: 1047zł

Koszt: 1396zł

Koszt: 1745zł

Koszt: 2094zł

Koszt: 2443zł

Koszt: 2792zł

Koszt: 3141zł

Koszt: 3490zł

Koszt: 3839zł

Koszt: 4188zł

Koszt: 4537zł

Koszt: 4886zł

Koszt: 5235zł

Koszt: 5584zł

Koszt: 5933zł

Koszt: 6282zł

Koszt: 6631zł

Koszt: 6980zł

Koszt: 7329zł

Koszt: 7678zł

Koszt: 8027zł

Koszt: 8376zł

Koszt: 8725zł

Koszt: 9074zł

Koszt: 9423zł

Koszt: 9772zł

Koszt: 10121zł

Koszt: 10470zł

Koszt: 10819zł

Koszt: 11168zł

Koszt: 11517zł

Koszt: 11866zł

Koszt: 12215zł

Koszt: 12564zł

Koszt: 12913zł

Koszt: 13262zł

Koszt: 13611zł

Koszt: 13960zł

Koszt: 14309zł

Koszt: 14658zł

Koszt: 15007zł

Koszt: 15356zł

Koszt: 15705zł

Koszt: 16054zł

Koszt: 16403zł

Koszt: 16752zł

Koszt: 17101zł

Koszt: 17450zł

Koszt: 17799zł

Koszt: 18148zł

Koszt: 18497zł

Koszt: 18846zł

Koszt: 19195zł

Koszt: 19544zł

Koszt: 19893zł

Koszt: 20242zł

Koszt: 20591zł

Koszt: 20940zł

Koszt: 21289zł

Koszt: 21638zł

Koszt: 21987zł

Koszt: 22336zł

Koszt: 22685zł

Koszt: 23034zł

Koszt: 23383zł

Koszt: 23732zł

Koszt: 24081zł

Koszt: 24430zł

Koszt: 24779zł

Koszt: 25128zł

Koszt: 25477zł

Koszt: 25826zł

Koszt: 26175zł

Koszt: 26524zł

Koszt: 26873zł

Koszt: 27222zł

Koszt: 27571zł

Koszt: 27920zł

Koszt: 28269zł

Koszt: 28618zł

Koszt: 28967zł

Koszt: 29316zł

Koszt: 29665zł

Koszt: 30014zł

Koszt: 30363zł

Koszt: 30712zł

Koszt: 31061zł

Koszt: 31410zł

Koszt: 31759zł

Koszt: 32108zł

Koszt: 32457zł

Koszt: 32806zł

Koszt: 33155zł

Koszt: 33504zł

Koszt: 33853zł

Koszt: 34202zł

Koszt: 34551zł

Koszt: 34900zł

Koszt: 35249zł

Koszt: 35598zł

Koszt: 35947zł

Koszt: 36296zł

Koszt: 36645zł

Koszt: 36994zł

Koszt: 37343zł

Koszt: 37692zł

Koszt: 38041zł

Koszt: 38390zł


Cena zawiera

Przed szkoleniem, otrzymujecie Państwo od nas:

-materiały w formie elektronicznej (jeżeli zajdzie taka potrzeba)

 

Po szkoleniu, otrzymujecie Państwo od nas:

- kolorowy certyfikat w formie elektronicznej