Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych i ma na celu przygotowanie ich do prowadzenia zajęć profilaktycznych, z młodzieżą gimnazjalną w szkołach, w oparciu o program Unplugged.

Program Unplugged został opracowany i wdrożony w wielu krajach europejskich w ramach międzynarodowego projektu EU - Drug Abuse Prevention. Wyniki ewaluacji programu potwierdziły jego skuteczność w odniesieniu do ograniczenia używania substancji psychoaktywnych. Program Unplugged to szkolny program profilaktyki uniwersalnej skierowany do uczniów w wieku 12-14 lat.

Celem programu jest zmniejszenie ryzyka używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki,tytoń) przez młodzież oraz zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie przeciwdziałania używaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci.

Program jest realizowany w formie 12 lekcji (45 min.) które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Zajęcia prowadzone są w klasie szkolnej przez nauczyciela, który uczestniczył w 18 godzinnym szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć z uczniami oraz 3 spotkań warsztatowych dla rodziców uczniów biorących udział w programie, prowadzonych przez nauczyciela lub pedagoga/psychologa szkolnego. Program wyposażony jest w podręcznik zawierający wskazówki do wdrażania, podręcznik dla nauczyciela (scenariusze 12 lekcji), zeszyt ćwiczeń dla ucznia, karty do ćwiczeń oraz przewodnik do realizacji spotkań z rodzicami.

 

 


Pliki do pobrania:

HARMONOGRAM - Unplugged


PROGRAM SZKOLENIA - Unplugged