Temat: Nowe zasady doręczeń w KPA
Data: 29 września 2021 09:00 - 13:00

ZAPISZ SIĘ

1. Podstawa zmian – ustawa o doręczeniach elektronicznych.

- Doręczenia elektroniczne – zakres zmian – kogo obejmują i w jakich terminach?

- Nowe usługi doręczeń: kwalifikowana usługa rejestrowa, publiczna usługa rejestrowa oraz usługa hybrydowa.

- Baza adresów elektronicznych.

- Sposoby „podpisania” (uwierzytelnienia) pisma w doręczeniach elektronicznych.

 

2. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.

- Nowa treść art. 14.

- Doręczenia – zmiana hierarchii doręczeń.

- Realizacja doręczeń.

- Obowiązki administracji publicznej w zakresie doręczeń.

- Pozostawienie podania bez rozpoznania – zmiany i nowa przesłanka.

- Pozostałe zmiany przepisów – omówienie.

 

3. Konsekwencje zmian.

- Czy obywatel szybciej załatwi sprawę w urzędzie?

- Urzędnik – czy doręczenia faktycznie usprawnią pracę administracji?

- Poczta Polska – nowe obowiązki i zadania.


ZAPISZ SIĘ

Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski

Wykształcenie:
od 10/2013 do obecnie
WPiA UŁ – studia doktoranckie, kierunek: prawo, IV rok, Katedra Postępowania Administracyjnego Zakład
Polskiego Postępowania Administracyjnego
od 10/2015 do 12/2018
WPiA UŁ – jednolite studia magisterskie, kierunek: prawo, tytuł zawodowy magistra
od 10/2010 do 02/2013
WPiA UŁ – studia magisterskie, kierunek: administracja, tytuł zawodowy magistra


Wybrane doświadczenie zawodowe:
od 06/2018 do obecnie
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, Stanowisko: Specjalista
Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu odszkodowań w związku z realizacją inwestycji celu
publicznego (na podstawie tzw. specustaw) – opracowywanie projektów decyzji oraz pism.
od 10/2016 do obecnie
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Stanowisko: Wykładowca
Samodzielne prowadzenie zajęć dla studentów uczelni z przedmiotów dotyczących zagadnień prawnych –
obszar: prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego i prawa
pomocy społecznej.


Doświadczenie szkoleniowe:
Przeprowadził kilkaset godzin szkoleń z zakresy postępowania administracyjnego, prawa gospodarczego,
prawa rodzinnego i prawa pomocy społecznejKoszt: 429zł

Koszt: 858zł

Koszt: 1287zł

Koszt: 1716zł

Koszt: 2145zł

Koszt: 2574zł

Koszt: 3003zł

Koszt: 3432zł

Koszt: 3861zł

Koszt: 4290zł

Koszt: 4719zł

Koszt: 5148zł

Koszt: 5577zł

Koszt: 6006zł

Koszt: 6435zł

Koszt: 6864zł

Koszt: 7293zł

Koszt: 7722zł

Koszt: 8151zł

Koszt: 8580zł

Koszt: 9009zł

Koszt: 9438zł

Koszt: 9867zł

Koszt: 10296zł

Koszt: 10725zł

Koszt: 11154zł

Koszt: 11583zł

Koszt: 12012zł

Koszt: 12441zł

Koszt: 12870zł

Koszt: 13299zł

Koszt: 13728zł

Koszt: 14157zł

Koszt: 14586zł

Koszt: 15015zł

Koszt: 15444zł

Koszt: 15873zł

Koszt: 16302zł

Koszt: 16731zł

Koszt: 17160zł

Koszt: 17589zł

Koszt: 18018zł

Koszt: 18447zł

Koszt: 18876zł

Koszt: 19305zł

Koszt: 19734zł

Koszt: 20163zł

Koszt: 20592zł

Koszt: 21021zł

Koszt: 21450zł

Koszt: 21879zł

Koszt: 22308zł

Koszt: 22737zł

Koszt: 23166zł

Koszt: 23595zł

Koszt: 24024zł

Koszt: 24453zł

Koszt: 24882zł

Koszt: 25311zł

Koszt: 25740zł

Koszt: 26169zł

Koszt: 26598zł

Koszt: 27027zł

Koszt: 27456zł

Koszt: 27885zł

Koszt: 28314zł

Koszt: 28743zł

Koszt: 29172zł

Koszt: 29601zł

Koszt: 30030zł

Koszt: 30459zł

Koszt: 30888zł

Koszt: 31317zł

Koszt: 31746zł

Koszt: 32175zł

Koszt: 32604zł

Koszt: 33033zł

Koszt: 33462zł

Koszt: 33891zł

Koszt: 34320zł

Koszt: 34749zł

Koszt: 35178zł

Koszt: 35607zł

Koszt: 36036zł

Koszt: 36465zł

Koszt: 36894zł

Koszt: 37323zł

Koszt: 37752zł

Koszt: 38181zł

Koszt: 38610zł

Koszt: 39039zł

Koszt: 39468zł

Koszt: 39897zł

Koszt: 40326zł

Koszt: 40755zł

Koszt: 41184zł

Koszt: 41613zł

Koszt: 42042zł

Koszt: 42471zł

Koszt: 42900zł

Koszt: 43329zł

Koszt: 43758zł

Koszt: 44187zł

Koszt: 44616zł

Koszt: 45045zł

Koszt: 45474zł

Koszt: 45903zł

Koszt: 46332zł

Koszt: 46761zł

Koszt: 47190zł


Cena zawiera

Przed szkoleniem, otrzymujecie Państwo od nas:

-materiały w formie elektronicznej (jeżeli zajdzie taka potrzeba)

 

Po szkoleniu, otrzymujecie Państwo od nas:

- kolorowy certyfikat w formie elektronicznej